Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi - Tập 2

Tác giả: Andrew Matthews

Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi - Tập 2


Nhà xuất bản : NXB Trẻ.
Công ty phát hành : NXB Trẻ.
Tác giả : Andrew Matthews.
Kích thước : 14 x 20 cm.
Số trang : 198.
Ngày xuất bản : .
Loại bìa : Bìa mềm.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi tập 2 nói về những người chúng ta thương yêu, những người giúp đỡ chúng ta và những người cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né. Quyển sách này còn nói về niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người, đối phó với những nhà tiên tri bi quan, chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.
Công ty phát hànhNXB Trẻ
Loại bìaBìa mềm
Số trang198
Nhà xuất bảnNXB Trẻ