Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 8

Tác giả: Trần Trung Ninh

Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8 của tác giả Trần Trung Ninh được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ GD & ĐT, bao gồm 7 chương, trong đó 6 chương đầu tương ứng với 6 chương của SGK Hóa học 8.

Mỗi chương gồm các nội dung như sau:

  • A. Tóm tắt lí thuyết của chương dưới dạng sơ đồ
  • B. Hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập trong SGK Hoa học lớp 8
  • C. Bài tập tự luyện và nâng cao.